SAT16

Medarbejdertilfredshedsundersøgelser i små og mellemstore danske virksomheder med over 10 medarbejdere.
Pris: 6.500 kr. ekskl. moms.
Tilmeldingsfrist: 1. september 2016.

Introduktion

Analysevirksomheden SURVIO tilbyder nu små og mellemstore danske virksomheder at få foretaget deres egen medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU). En MTU er et strategisk værktøj, som det normalt kun er større virksomheder der anvender og noget som normalt er dyrt, hvis man som lille virksomhed hyrer en konsulent til at foretage en komplet undersøgelse – især hvis man beregner prisen pr. medarbejder i virksomheden.

Som reaktion på dette (og baseret på erfaringer fra lignende undersøgelser i forskellige brancheforeninger) tilbyder vi nu små virksomheder at få foretaget en MTU til en lav pris, men indeholdende de samme ting som en normal undersøgelse.

Prisen for at deltage i SAT16 er kun kr. 6.500 ekskl. moms.

Vi kan holde prisen nede fordi vi kører én gang om året og med en ens spørgeramme på tværs af alle deltagende virksomheder, hvilket muliggør sammenligning (benchmarking) i jeres rapport.

SAT16 kort fortalt:

 • Prisen er kun 6.500 kr. ekskl. moms.
 • *
 • Spørgerammen er fast (men god og gennemtestet).
 • *
 • I får jeres egen omfangsrige rapport – inklusiv benchmark, kommentarer fra medarbejderne og gode råd til opfølgning.
 • *
 • SAT kører én gang om året og for SAT16 er tilmeldingsfristen d. 1. september 2016.
 • *
 • Mulighed for billige afdelingsrapporter (hvis I har flere afdelinger i virksomheden).
 • *
 • Mulighed for deltagelse i erfa-netværk.
 • *
 • Vi står for hele processen og koordinering.

Video om SAT

(BEMÆRK: video fra SAT15, men indhold er identisk)

Processen

SAT16 er konstrueret som en klassisk undersøgelse indeholdende tre vigtige delelementer: spørgeramme/spørgeskema, dataindsamling og rapportering.

Spørgeramme

Vi har brugt lang tid på at udvikle en solid spørgeramme som passer til langt de fleste virksomheder. Den er på 32 spørgsmål og omhandler temaerne:

 • Det daglige arbejde
 • Den nærmeste leder
 • Udviklingsmuligheder
 • Virksomheden udadtil
 • Den samlede tilfredshed
  (herunder ambassadørvilje og fastholdelsesevne)
 • Et åbent tekstfelt til kommentarer, ris, ros eller gode idéer

Man kan valgfrit tilkøbe afdelingsrapporter (se afsnittet ”Afdelingsrapporter”) hvis virksomheden har flere afdelinger og ønsker rapporter specifikt for disse. I dette tilfælde vil der blive aktiveret et spørgsmålsmodul kaldet ”Min afdeling” indeholdende 8 spørgsmål.

Dataindsamling

Den 100% anonyme dataindsamling foregår vi mail – så det er vigtigt, at I har email-adresser på jeres medarbejdere. Koordineringen (formulering af mails, udsendelse af mails osv.) omkring dataindsamlingen står vi for, så du skal intet gøre udover at levere en liste (som Excel-fil el.lign.) med jeres medarbejderes navne og email-adresser. Såfremt I tilkøber afdelingsrapporter, skal vi også vide hvilke afdelinger medarbejderne sidder i.

Rapporten

Rapporten vil indeholde beskrivende statistik i et let overskueligt og letlæseligt layout. Samtlige resultater sammenlignes med helheden af deltagende virksomheder, så I kan se jeres umiddelbare styrker og udfordringer. Hvis der er flere end 10 tilmeldte virksomheder I jeres branche, vil I ligeledes blive sammenlignet med disse samlet set.

I slutningen af rapporten vil medarbejdernes anonyme kommentarer vises sammen med gode råd til opfølgningsprocessen.

Afdelingsrapporter
(valgfrit tilkøb)

Hvis I har flere afdelinger kan I valgfrit tilkøbe rapporter for hver af disse – men kun hvis en afdeling har mindst 5 medarbejdere (eksklusiv en evt. afdelingsleder) pga. anonymitetshensyn.

Prisen for afdelingsrapporter er kun kr. 2.500 ekskl. moms pr. stk.

Afdelingsrapporter kan være et godt værktøj til at bidrage med decentralt ejerskab for undersøgelsen, da afdelingslederne får deres ’egen’ rapport hvor de kan sammenligne sig med virksomheden total set og se sine styrker og udfordringer.

APV-Modul
(valgfrit tilkøb)

En APV (ArbejdsPladsVurdering) undersøger jeres fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det er et krav, at man udføre en APV og dette kan f.eks. gøres igennem en spørgeskemaundersøgelse. I SAT16 kan du tilkøbe et modul indeholdende en række spørgsmål vedr.:

 • Støj
 • Ergonomi
 • Hygiejne og smitterisici
 • Indeklima
 • Forebyggelse af ulykker
 • Arbejdspres
 • Følelsesmæssige krav
 • Støtte
 • Mobning

APV-modulet indeholder en række spørgsmål under hvert af disse temaer, og resultaterne vil blive vist i jeres rapport.
tilkøbes der afdelingsrapporter, vil hver af disse ligeledes indeholde resultaterne på APV-spørgsmålene for den givne afdeling.

Prisen for APV-modulet er kr. 4.000 ekskl. moms.

Erfa-netværk
(valgfrit tilkøb)

Jeres virksomhed har mulighed for, at blive tilkoblet en erfa-gruppe sammen med 3-4 andre virksomheder. I sættes sammen i slutningen af processen, hvor I får jeres rapport og vi sørger for lokaler, dagsorden og kaffe på kanden inden for overskuelig geografisk afstand af jeres virksomhed. Formålet er, at lære af hinanden - for I har hver jeres styrker og svagheder og dialogen omkring disse kan være særdeles værdiskabende.

Hver virksomhed skal bidrage med 1-2 personer. De andre personer i gruppen får ikke jeres rapport at se, med mindre I vil dele jeres resultater med dem på mødet. Vi arrangerer to møder; et indledende en måned efter I har fået jeres rapport og et opfølgende et halvt år senere.
I skal selv arrangere transport til og fra møderne.

Prisen for at blive tilkoblet erfa-netværket er kr. 3.500 ekskl. moms.

Tilmeld

Du starter tilmeldingsformularen ved at klikke på knappen herunder. Sidste frist for tilmelding i 2016 er d. 1. september.

Gå til tilmelding

Tobias Kierk: din kontakt i løbet af SAT16

Tobias Kierk har solid erfaring med processen omkring kvantitative undersøgelser, analyser og rapportering – både fra SURVIO og fra sin fortid i Rambøll. Han er jeres kontaktperson igennem hele forløbet.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe på tlf. 28 18 73 17 eller skrive en mail til tobias@survio.dk